img-hr-911-013

911-013 Imprimanta cu Ac Matrix pentru Balante KERN cu interfata RS-232

img-hr-atu-05

ATU-05 Imprimanta Termica

img-hr-pet-a13

PET-A13 Imprimanta termica pentru etichete

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

YKB-01N Imprimanta termica pentru Balante KERN cu interfata RS-232

img-hr-ykn-01

YKN-01 Imprimanta cu ac Matrix

img-hr-yks-01

YKS-01 Imprimanta de statistica pentru Balante KERN cu interfata RS-232